grafik logo

Modell av Södra Råda gamla kyrka
utförd av byggmästare Stig Nilsson.
Skala 1:20

modell
Bildspel, klicka på bilden
I anslutning till modellarbetet har Stig Nilsson också gjort två rapporter:

Södra Råda kyrka, modell i skala 1:20.
Kommentarer av Stig Nilsson, 23 februari 2003

samt

Frågor om konstruktionen och virkesbearbetningen i Södra Råda gamla kyrka.
Stig Nilsson och Göran Andersson, januari 2003.

Tfn. 0640 / 370 50

Mobil 070 / 268 70 50